humanlotsen_logotyp02.png

Läs mer

HL - metoden

HumanLotsens unika arbetssätt där ett nära och öppet samarbete och dialog med såväl medarbetaren själv, arbetsgivare som facklig representant.

Läs mer..

 

Koordinator och multidiciplinära team för helhetssyn och underbyggda vägval

Specialisteamet leds av en utbildad och erfaren koordinator som samordnar hela rehabprocessen kring medarbetaren som slipper bollas runt mellan olika aktörer.

Läs mer..

A6_1.jpg

Arbetet med vårt multidiciplinära team

Koordinatorn är bron mellan beställaren, individen och teamets medlemmar.

Inför utredningen får team-

medlemmarna djuplodande och

helalivet-grundande information av koordinatorn om personen som ska

utredas. Koordinatorn samlar in adekvat information från sjukvården, arbetsgivaren, facket och inte minst från personen som utredningen gäller. Ibland inhämtas även information från anhöriga.

Koordinatorn håller även i ronden och ser

till att de frågor som finns besvaras av

teamet. Ansvarar för att teamet lever upp till värdegrunden som innehåller ett kropp- och själperspektiv på människan och en helhetssyn på liv och arbete