humanlotsen_logotyp02.png

FÖRSÄKRINGSMEDICINSKA

UTREDNINGAR

FMU Grund

En försäkringsmedicinsk utredning (FMU) är ett sakligt medicinskt

underlag som Försäkringskassan behöver för att kunna fatta

beslut angående en persons arbetsförmåga. Utredningstiden

omfattar normalt 3 – 4 arbetsdagar. Total tid från första till sista

slutdatum är cirka tre veckor. Dokumentation och skriftligt utlåtande

ges såväl till den berörda personen som beställaren. Koordinatorn

håller även i ett eftermöte med samma personer som vid det

inledande förmötet och presenterar slutsatserna.

Vi erbjuder också:

FMU Kombi

Totalt tre veckors utredning med arbetsprövning i reell miljö under två veckor

på en arbetsplats.

Kombi Extra

Som FMU Kombi men med extra lång arbetsprövning under fyra veckor och

vid behov på två arbetsplatser.

Neuropsykiatrisk utredning

I denna tjänst samarbetar Humanlotsens koordinator och psykiatriker.

Läs mer..

ARU

Arbetslivsinriktad utredning.

Läs mer..

Arbetspsykologisk utredning

Ger svar på frågor om det föreligger någon form av neuropsykologisk funktions-begränsning eller psykisk ohälsa som har betydelse för arbetsförmågen.

Läs mer..

Enklare arbets-förmågebedömning

Rehabiliteringskonsult

/koordinator besöker arbetsplatsen och intervjuar chef, anställd samt facklig representant kring kraven i befattningen.

Läs mer..

Psykiatriska utredningar

Vi genomför utredningar angående bland annat adhd, Asperbergs sjukdom och autism.

Läs mer..