humanlotsen_logotyp02.png

FÖRSÄKRINGSMEDICINSKA

UTREDNINGAR

Neuropsykologisk utredning

med arbetslivsinriktning

Målet med insatsen från HumanLotsen AB är att på djupet fastställa

individens arbetsförmåga och graden av funktionsnedsättningar samt föreslå

konkreta åtgärder.

Kompetenser: Koordinator/organisationskonsult och Psykolog

Tidsperiod: en månad

Koordinatorns ansvarsområde:

Helhetssyn på individen hälsan och livs/arbetssituationen

Inledande möte med koordinator från HumanLotsen, arbetgivare och facklig

representant. Nulägesanalys sker kring individen, arbetssituationen och hälsan.

Probleminventering, insamling av journaler, övrig administration kring ärendet,

kontakter med beställaren under ärendets gång.

Psykologens ansvarsområde:

Utredning av och bedömning av basfunktioner relaterade till

aktuella arbetsuppgifter:

Koncentrations- och reaktionsförmåga

Inlärnings- och minnesförmåga

Förmåga till informationsbearbetning och språkligt informationsutbyte

Förmåga till snabbhet och styrning av finmotorik

Förmåga till planering.

Muntlig och skriftlig återrapportering vid avslutande möte med individen,

beställaren och ett fackligt ombud. Närvarande från HumanLotsen är

koordinator och utredande psykolog.

Tillval av Arbetsterapeutisk utredning på arbetsplatsen kan göras

FMU/Grund

En försäkringsmedicinsk utredning (FMU) är

ett sakligt medicinskt

underlag som Försäkringskassan

behöver för att kunna

fatta beslut angående en

persons arbetsförmåga.

Läs mer..

Neuropsykiatrisk utredning

I denna tjänst samarbetar Humanlotsens koordinator

och psykiater.

Läs mer..

ARU

Arbetslivsinriktad utredning.

Läs mer..

Enklare arbetsförmågebedömning

Rehabiliteringskonsult

/koordinator besöker arbetsplatsen och intervjuar chef, anställd samt facklig representant kring kraven i befattningen.

Läs mer..

Psykiatriska utredningar

Vi genomför utredningar angående bland annat adhd, Asperbergs sjukdom och autism.

Läs mer..