humanlotsen_logotyp02.png

FÖRSÄKRINGSMEDICINSKA

UTREDNINGAR

Enklare

arbetsförmågebedömning

Rehabiliteringskonsult/koordinator besöker arbetsplatsen och intervjuar

chef, anställd samt facklig representant kring kraven i befattningen.

Därefter konstateras en arbetsförmåga tillsammans med en

arbetsterapeut som besöker arbetsplatsen och gör en utredning på plats.

FMU/Grund

En försäkringsmedicinsk utredning (FMU) är

ett sakligt medicinskt

underlag som Försäkringskassan

behöver för att kunna

fatta beslut angående en

persons arbetsförmåga.

Läs mer..

Neuropsykiatrisk utredning

I denna tjänst samarbetar Humanlotsens koordinator

och psykiater.

Läs mer..

ARU

Arbetslivsinriktad utredning.

Läs mer..

Arbetspsykologisk utredning

Ger svar på frågor om det föreligger någon form av neuropsykologisk funktionsbegränsning eller psykisk ohälsa som har betydelse för arbetsförmågen.

Läs mer..

Psykiatriska utredningar

Vi genomför utredningar angående bland annat adhd, Asperbergs sjukdom och autism.

Läs mer..