humanlotsen_logotyp02.png

OPERATIV

HR-PARTNER

Koordinator att hyra

Fortfarande råder ett stuprörstänk kring rehabilitering. Sjukskrivna hamnar

mellan stolarna därför att ingen tar ett helhetsansvar. På HumanLotsen

jobbar vi annorlunda. Vår erfarna och utbildade koordinator ger den

sjukskrivne ett sammanhållet stöd under hela rehabprocessen samt

sköter all samordning med inblandade aktörer. Detta arbetssätt resulterar i

en effektiv, smidig rehabilitering och snabbare hållbar återgång till arbete.

Lönsam samordning

Tack vare koordinatorns grundliga utredning och återrapportering med

förslag på åtgärder får ansvariga chefer en stor avlastning i sitt personalarbete.

Målet är att koordinering av rehabiliteringsinsatser ska främja individens

hälsa och stärka hens förutsättningar att behålla och/eller återfå

arbetsförmåga. Framgångsfaktorerna är samsyn och kontinuitet kring

individen och vinster i tid och tillgänglighet.

Omfattning av tjänsten: Bedöms efter inledande samtal med beställaren

Förändringsledning som leder till förändring på riktigt!

HumanLotsen erbjuder dig en professionell förändringsledare som stöd i

omvälvande förändringstider. Vår vision är en värld där alla både vill och

vågar utnyttja sin fulla potential. Vi tror på människans förmåga att utvecklas.

Vilken typ av organisation vill du vara med och skapa?

Arbetsmiljöprofilen

Hjälper företag och organisationer enkelt och överskådligt att finna de områden som bör utvecklas och förbättras för

​en bättre arbetsmiljö.

Läs mer..

Verksamhetsprofilen

Möjliggör en gedigen analys

för ökad effektivitet

och lönsamhet för ett företag där personalen samtidigt

mår bra.

Läs mer..

Stressprofilen

Profilen är vetenskapligt förankrad inom svensk

och internationell

stressforskning och är

ett analysverktyg för

att minska arbets-

och livsstress.

Läs mer..

Ledarskapsprofilen

Vem blir en bra ledare? Man måste för att lyckas i sin ledarroll bemästra ett antal speciella ledarfunktioner som kartläggs i denna analys.

Läs mer..

Slussen

Att välja rätt kommunikations

strategi och arbetssätt i avvecklingssituationer är oerhört viktigt

Läs mer..

Strategilotsen

Vår erfarenhet är att om företagen gör rätt från början i sitt strategiska HR-arbete kommer många personal-problem att kunna undvikas i framtiden.

Läs mer..

Problemakuten

Är ditt företag i behov av snabb och effektiv hjälp vid problemsituationer

i organisationen på såväl individ, grupp och organisationsnivå?

Läs mer..