humanlotsen_logotyp02.png

OPERATIV

HR-PARTNER

Arbetsmiljöprofilen

Med hjälp av Arbetsmiljöprofilen kan företag och organisationer enkelt

och överskådligt finna de områden som bör utvecklas och förbättras för

att skapa en bättre arbetsmiljö. Analysen kartlägger kommunikation,

gemenskap, samspel, och ledningsklimat på arbetsplatsen. Beställaren

får en strukturerad nulägesanalys som ger underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet och som kan följas upp regelbundet.

Psykosocial och fysisk arbetsmiljö analyseras

Arbetsmiljöområdet kartläggs med 44 frågor. HumanLotsen presenterar

resultaten på 20 inbundna sidor som visar ett analysresultat av både den

psykosociala och den fysiska arbetsmiljön. Återrapportering sker till

ledningen inklusive respektive ansvarig chef innan resultaten redovisas

helt öppet till alla i den berörda organisationen.

Därefter arbetar man en halv – eller en heldag – med utfallet av profilen

för att förbättra och skapa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö. Respektive

grupp ger förslag till handlingsplan och ansvarig chef tar fram en

förbättringsplan för hela organisationen/avdelningen. Uppföljning av

handlingsplan efter sex månader.

Koordinator att hyra

Vår erfarna och utbildade koordinator ger den sjukskrivne ett sammanhållet stöd under hela rehabprocessen

Läs mer..

Verksamhetsprofilen

Möjliggör en gedigen analys

för ökad effektivitet och lönsamhet för ett företag där personalen samtidigt mår bra.

Läs mer..

Stressprofilen

Profilen är vetenskapligt förankrad inom svensk

och internationell stress-forskning och är ett analysverktyg för att minska arbets-och livsstress.

Läs mer..

Ledarskapsprofilen

Vem blir en bra ledare? Man måste för att lyckas i sin ledarroll bemästra ett antal speciella ledarfunktioner som kartläggs i denna analys.

Läs mer..

Slussen

Att välja rätt kommunikations

strategi och arbetssätt i avvecklingssituationer är oerhört viktigt

Läs mer..

Strategilotsen

Vår erfarenhet är att om företagen gör rätt från början i sitt strategiska HR-arbete kommer många personal-problem att kunna undvikas i framtiden.

Läs mer..

Problemakuten

Är ditt företag i behov av snabb och effektiv hjälp vid problemsituationer i organisationen på såväl individ, grupp och organisationsnivå?

Läs mer..