humanlotsen_logotyp02.png

OPERATIV

HR-PARTNER

Verksamhetsprofilen

Verksamhetsprofilen möjliggör en gedigen analys för ökad effektivitet

och lönsamhet för ett företag där personalen samtidigt mår bra.

Den består av 134 frågor inom fyra delområden: psykosocial

arbetsmiljö, effektivitet, kvalitetsarbete och hälsovanor/stressreaktioner.

Svaren visar på flödet i organisationen, vad som eventuellt hindrar det

och kan med fördel användas även i organisationens

strategiska verksamhetsstyrning.

I Verksamhetsprofilen definieras effektivitet med hur pass väl man

använder de resurser som finns för att uppnå verksamhetens mål.

Med resurser avses såväl materiella som personella. Huvudtanken

är att effektiviteten ökar om individens och organisationens

mål överensstämmer.

Brett underlag för förändringsarbete

Fördelen med den här vetenskapligt framtagna analysen är att den

har en pedagogisk utformning som förstås av alla i organisationen.

Verksamhetsprofilen skapar underlag för en givande dialog mellan

ledare och medarbetare. Resultaten presenteras helt öppet gruppvis

till alla i den berörda organisationen. Därefter arbetar man en heldag

med utfallet av profilen för att förbättra och skapa en långsiktigt

hållbar arbetsmiljö.

Koordinator att hyra

Vår erfarna och utbildade koordinator ger den sjukskrivne ett sammanhållet stöd under hela rehabprocessen

Läs mer..

Arbetsmiljöprofilen

Hjälper företag och organisationer enkelt och överskådligt att finna de områden som bör utvecklas och förbättras för

en bättre arbetsmiljö.

Läs mer..

Stressprofilen

Profilen är vetenskapligt förankrad inom svensk

och internationell

stressforskning och är

ett analysverktyg för

att minska arbets-

och livsstress.

Läs mer..

Ledarskapsprofilen

Vem blir en bra ledare? Man måste för att lyckas i sin ledarroll bemästra ett antal speciella ledarfunktioner som kartläggs i denna analys.

Läs mer..

Slussen

Att välja rätt kommunikations

strategi och arbetssätt i avvecklingssituationer är oerhört viktigt

Läs mer..

Strategilotsen

Vår erfarenhet är att om företagen gör rätt från början i sitt strategiska HR-arbete kommer många personalproblem att kunna undvikas i framtiden.

Läs mer..

Problemakuten

Är ditt företag i behov av snabb och effektiv hjälp vid problemsituationer

i organisationen på såväl individ, grupp och organisationsnivå?

Läs mer..