humanlotsen_logotyp02.png

OPERATIV

HR-PARTNER

Stressprofilen

Profilen är vetenskapligt förankrad inom svensk och internationell

stressforskning och är ett analysverktyg för att minska arbets-

och livsstress. Stressprofilen omfattar 224 frågor och belyser åtta

delområden kring stressfaktorer. Resultatet levereras inbundet och

omfattar 20 sidor. Analysen utgör ett värdefullt underlag för

handlingsplaner på både individ, grupp och organisationsnivå.

Individuell uppföljning

Stressprofilens resultat omfattas av sekretess och gås igenom

individuellt i två timmar. Därefter arbetar medarbetare och chefer

en heldag med utfallet av profilen för att förebygga stress i organisationen

och långsiktigt motverka sjukskrivningar. Man tydliggör starka och

svaga sidor vad gäller stress och skriver konkreta handlingsplaner.

Genom grupprocesser tas utvecklingsområden fram för fortsatt arbete.

HumanLotsen rekommenderar uppföljning efter sex månader,

såväl individuellt som i grupp, för ett hållbart resultat.

Koordinator att hyra

Vår erfarna och utbildade koordinator ger den sjukskrivne ett sammanhållet stöd under hela rehabprocessen

Läs mer..

Arbetsmiljöprofilen

Hjälper företag och organisationer enkelt och överskådligt att finna de områden som bör utvecklas och förbättras för

​en bättre arbetsmiljö.

Läs mer..

Verksamhetsprofilen

Möjliggör en gedigen analys

för ökad effektivitet

och lönsamhet för ett företag där personalen samtidigt

mår bra.

Läs mer..

Ledarskapsprofilen

Vem blir en bra ledare? Man måste för att lyckas i sin ledarroll bemästra ett antal speciella ledarfunktioner som kartläggs i denna analys.

Läs mer..

Slussen

Att välja rätt kommunikations

strategi och arbetssätt i avvecklingssituationer är oerhört viktigt

Läs mer..

Strategilotsen

Vår erfarenhet är att om företagen gör rätt från början i sitt strategiska HR-arbete kommer många personalproblem att kunna undvikas i framtiden.

Läs mer..

Problemakuten

Är ditt företag i behov av snabb och effektiv hjälp vid problemsituationer

i organisationen på såväl individ, grupp och organisationsnivå?

Läs mer..