humanlotsen_logotyp02.png

OPERATIV

HR-PARTNER

Ledarskapsprofilen

Vem blir en bra ledare? Man måste för att lyckas i sin ledarroll bemästra

ett antal speciella ledarfunktioner som kartläggs i denna analys.

Ledarskapsprofilen är ett metod- och analysverktyg för framgångsrik

ledarutveckling. Den är inte ett personlighetstest utan ett hjälpmedel att

utveckla ledarollen i nära samarbete med medarbetarna. Analysen ger

chefen tillfälle att reflektera kring sin förmåga och sina möjligheteratt

utöva ett framgångsrikt ledarskap.

Den tillåter också medarbetarna att göra en bedömning av sin chefs ledarstil och kompetens i ledarskapet. Resultatet presenteras som en sammanställning av den samlade bilden av vad ledaren respektive medarbetarna anser om ledarskapet.

Helhetsgrepp på ledarrollen

Resultaten av ledarskapsprofilen presenteras på 20 inbundna sidor.

Analysen omfattar frågor kring ledarstil, praktiskt ledarskap,

ledaregenskaper och förutsättningarna att vara ledare. HumanLotsens organisationskonsult ger enskild återkoppling av utfallet till ansvarig chef

och beställare och kommer med förbättringsförslag. Under en halv eller

heldag redovisas resultaten även för chef och medarbetare i grupp.

Koordinator att hyra

Vår erfarna och utbildade koordinator ger den sjukskrivne ett sammanhållet stöd under hela rehabprocessen

Läs mer..

Arbetsmiljöprofilen

Hjälper företag och organisationer enkelt och överskådligt att finna de områden som bör utvecklas och förbättras för en bättre arbetsmiljö.

Läs mer..

Verksamhetsprofilen

Möjliggör en gedigen analys

för ökad effektivitet och lönsamhet för ett företag där personalen samtidigt

mår bra.

Läs mer..

Stressprofilen

Profilen är vetenskapligt förankrad inom svensk och internationell stressforskning och är ett analysverktyg för

att minska arbets-och  livsstress.

Läs mer..

Slussen

Att välja rätt kommunikations

strategi och arbetssätt i avvecklingssituationer är oerhört viktigt

Läs mer..

Strategilotsen

Vår erfarenhet är att om företagen gör rätt från början i sitt strategiska HR-arbete kommer många personal-problem att kunna undvikas i framtiden.

Läs mer..

Problemakuten

Är ditt företag i behov av snabb och effektiv hjälp vid problemsituationer

i organisationen på såväl individ, grupp och organisationsnivå?

Läs mer..