humanlotsen_logotyp02.png

OPERATIV

HR-PARTNER

Slussen

Företag och organisationer hamnar ibland i svåra situationer då man

tvingas minska personalstyrkan tillfälligt eller permanent. Det kan bero

på arbetsbrist eller på organisationsförändringar av olika slag. Att välja

rätt kommunikationsstrategi och arbetssätt i avvecklingssituationer är

oerhört viktigt. Oron och rädslan inför framtiden är stor hos de

medarbetare som drabbas.

Har företaget ingen egen praktisk erfarenhet av sådana situationer kan

HumanLotsen hjälpa till. Vi har lång erfarenhet av att lotsa människor

som förlorat jobbet till nya karriärmöjligheter. Genom att skapa ett

personligt förändringsprogram ger vi varje person förutsättningar till

en nystart i karriären.

Rekrytering och matchning

HumanLotsens tjänst Slussen kan också användas vid nyrekrytering

eller arbetsträning/arbetsplatspraktik för personer med funktions-

nedsättningar. Vi kan säkerställa att personen klarar av jobbet.

Koordinator att hyra

Vår erfarna och utbildade koordinator ger den sjukskrivne ett sammanhållet stöd under hela rehabprocessen

Läs mer..

Arbetsmiljöprofilen

Hjälper företag och organisationer enkelt och överskådligt att finna de områden som bör utvecklas och förbättras för

​en bättre arbetsmiljö.

Läs mer..

Verksamhetsprofilen

Möjliggör en gedigen analys

för ökad effektivitet

och lönsamhet för ett företag där personalen samtidigt

mår bra.

Läs mer..

Stressprofilen

Profilen är vetenskapligt förankrad inom svensk

och internationell

stressforskning och är ett analysverktyg för att minska arbets-och livsstress.

Läs mer..

Ledarskapsprofilen

Vem blir en bra ledare? Man måste för att lyckas i sin ledarroll bemästra ett antal speciella ledarfunktioner som kartläggs i denna analys.

Läs mer..

Strategilotsen

Vår erfarenhet är att om företagen gör rätt från början i sitt strategiska HR-arbete kommer många personalproblem att kunna undvikas i framtiden.

Läs mer..

Problemakuten

Är ditt företag i behov av snabb och effektiv hjälp vid problemsituationer

i organisationen på såväl individ, grupp och organisationsnivå?

Läs mer..