humanlotsen_logotyp02.png

OPERATIV

HR-PARTNER

Strategilotsen

Detta är en löpande tjänst som inriktar sig på att vara ett stöd eller lots

inom HR- frågor av mer strategisk art, i första hand för företagets

HR-avdelning och berörda chefer. Vår erfarenhet är att om företagen

gör rätt från början i sitt strategiska HR-arbete så kommer många

personalproblem att kunna undvikas i framtiden. Att ta hjälp av

HumanLotsens erfarna och nytänkande strategilots är en investering

som lönar sig!

Professionell praktisk hjälp

Tillsammans med företagets HR-avdelning skapar strategilotsen

handlingsplaner om hur företaget ska jobba i praktiken med sitt

strategiska HR arbete för att uppnå sina affärsmässiga mål.

Med hjälp av bland annat SMC-profiler ger strategilotsen råd om

var man bör rikta HR-insatserna under det kommande året.

Strategilotsen kan även ge stöd till HR-avdelningen i att utbilda

företagets chefer i HR-strategiska frågor. Kan bestå av en eller

två utbildningsdagar per halvår för utvalda chefer.

Koordinator att hyra

Vår erfarna och utbildade koordinator ger den sjukskrivne ett sammanhållet stöd under hela rehabprocessen

Läs mer..

Arbetsmiljöprofilen

Hjälper företag och organisationer enkelt och överskådligt att finna de områden som bör utvecklas och förbättras för

​en bättre arbetsmiljö.

Läs mer..

Verksamhetsprofilen

Möjliggör en gedigen analys

för ökad effektivitet och lönsamhet för ett företag där personalen samtidigt mår bra.

Läs mer..

Stressprofilen

Profilen är vetenskapligt förankrad inom svensk

och internationell

stressforskning och är

ett analysverktyg för

att minska arbets-

och livsstress.

Läs mer..

Ledarskapsprofilen

Vem blir en bra ledare? Man måste för att lyckas i sin ledarroll bemästra ett antal speciella ledarfunktioner som kartläggs i denna analys.

Läs mer..

Slussen

Att välja rätt kommunikations

strategi och arbetssätt i avvecklingssituationer är oerhört viktigt

Läs mer..

Problemakuten

Är ditt företag i behov av snabb och effektiv hjälp vid problemsituationer

i organisationen på såväl individ, grupp och organisationsnivå?

Läs mer..