humanlotsen_logotyp02.png

OPERATIV

HR-PARTNER

Problemakuten

Är ditt företag i behov av snabb och effektiv hjälp vid problemsituationer

i organisationen på såväl individ, grupp och organisationsnivå?

Humanlotsens Problemakut erbjuder professionell hjälp för dig

som arbetsgivare!

Exempel på tjänster:

- Akut krishantering

- Stöd och utvecklingssamtal till chefer och medarbetare

- Konflikthantering

- Rådgivning i rehabiliteringsprocessen

- Allmän telefonrådgivning (inom 24 timmar)

- Kort och snabb organisationsanalys – vad behöver vi göra?

- Konkreta förslag till vidare åtgärder efter det akuta läget

Koordinator att hyra

Vår erfarna och utbildade koordinator ger den sjukskrivne ett sammanhållet stöd under hela rehabprocessen

Läs mer..

Arbetsmiljöprofilen

Hjälper företag och organisationer enkelt och överskådligt att finna de områden som bör utvecklas och förbättras för

​en bättre arbetsmiljö.

Läs mer..

Verksamhetsprofilen

Möjliggör en gedigen analys

för ökad effektivitet och lönsamhet för ett företag där personalen samtidigt mår bra.

Läs mer..

Stressprofilen

Profilen är vetenskapligt förankrad inom svensk

och internationell

stressforskning och är ett analysverktyg för att minska arbets-och livsstress.

Läs mer..

Ledarskapsprofilen

Vem blir en bra ledare? Man måste för att lyckas i sin ledarroll bemästra ett antal speciella ledarfunktioner som kartläggs i denna analys.

Läs mer..

Slussen

Att välja rätt kommunikations

strategi och arbetssätt i avvecklingssituationer är oerhört viktigt

Läs mer..

Strategilotsen

Vår erfarenhet är att om företagen gör rätt från början i sitt strategiska HR-arbete kommer många personal-problem att kunna undvikas i framtiden.

Läs mer..