humanlotsen_logotyp02.png

UTBILDNINGAR &

FÖRELÄSNINGAR

Förändringsledning

Forskning visar att mer än 70 procent av alla startade förändringsarbeten

misslyckas. HumanLotsen kan bidra till att förbättra den statistiken genom

att skapa förändring på riktigt! Vi gör det med vår kunskap om hur människor

fungerar och vår förankring i verkligheten och en beprövad pedagogik som

utgår från var och ens egna behov och villkor.

Certifierade i Förändringsledning

Vi har goda teoretiska kunskaper, är certifierade i Förändringsledning och

har praktisk erfarenhet av förändringsprocesser på såväl individ som

organisationsnivå. Vi är med er hela vägen, kan hantera förändringsmotstånd

och de olika faserna under ett förändringsarbete. Organisationer ser olika ut

men består alltid av människor. Ska organisationen förändras på riktigt måste

alltså människorna i den förändras. Tack vare nya tankemönster kan beteende

och agerande påverkas för verkliga resultat i riktning mot önskade mål.

Framgångsrik rehabilitering

Under denna utbildning får du ta del av Humanlotsens framgångsrika Hela-livet-metod och hur koordinatorsrollen fungerar i ett multidimensionellt team

Läs mer..

Hälsoekonomi

Hur påverkar hälsan företagets ekonomi?

Läs mer..

Tvådagarsutbildning i konfliktsäkert arbete

Konflikter är som eld. Av godo när de är klokt hanterade, men farliga när de sprids okontrollerat

Läs mer..

Arbetsmiljö

HumanLotsen är experter på psykosocial arbetsmiljö och vi erbjuder en rad temautbildningar inom detta breda område

Läs mer..

Personlig utveckling på djupet

Målet med denna utbildning är att genom stärkande livssamtal i en grupp/arbetsgrupp, eller enskilt om så önskas, upptäcka och acceptera sig själv och på så vis förebygga psykisk obalans i livet

Läs mer..