humanlotsen_logotyp02.png

UTBILDNINGAR &

FÖRELÄSNINGAR

Framgångsrik

rehabilitering

Under denna utbildning får du ta del av HumanLotsens framgångsrika

Hela-livet-metod och hur koordinatorsrollen fungerar i ett multidimensionellt

team. Vi går igenom hur ett rehabmöte bör gå till för bästa resultat, inte

minst vad gäller bemötande, rehabkedjan och dess konsekvenser samt hur

regelverken är utformade. Arbetsgivarens ansvar och fackens roll belyses också.

Förändringsledning

Forskning visar att mer än 70 procent av alla startade förändringsarbeten misslyckas

Läs mer..

Hälsoekonomi

Hur påverkar hälsan företagets ekonomi?

Läs mer..

Tvådagarsutbildning i konfliktsäkert arbete

Konflikter är som eld. Av godo när de är klokt hanterade, men farliga när de sprids okontrollerat

Läs mer..

Arbetsmiljö

HumanLotsen är experter på psykosocial arbetsmiljö och vi erbjuder en rad temautbildningar inom detta breda område

Läs mer..

Personlig utveckling på djupet

Målet med denna utbildning är att genom stärkande livssamtal i en grupp/arbetsgrupp, eller enskilt om så önskas, upptäcka och acceptera sig själv och på så vis förebygga psykisk obalans i livet

Läs mer..