humanlotsen_logotyp02.png

UTBILDNINGAR &

FÖRELÄSNINGAR

Hälsoekonomi

Hur påverkar hälsan företagets ekonomi? Vad kostar hälsoeffekterna av en omorganisation? Ligger personalomsättningen på en frisk nivå? Vad kostar sjukfrånvaron och sjuknärvaron? När blir vikarie lönsamt? Hur höga kostnader

för rehabilitering är rimligt? Skulle du föredra att fatta strategiska beslut på

grundval av ekonomiska beräkningar?

Hälsobokslut ger ökad lönsamhet

Ovanstående frågeställningar får du svar på genom att lära dig hur man gör ett hälsobokslut. Hälsobokslut hjälper dig att öka lönsamheten för ditt företag eller

din organisation genom friskare medarbetare. Ett hälsobokslut är en del i ett systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete och ett steg mot en personalekonomisk redovisning. På utbildningen får du lära dig allt du behöver för att arbeta med

hälsobokslut. Dessutom får du en grundläggande förståelse för

personalekonomiskt synsätt.

Förändringsledning

Forskning visar att mer än 70 procent av alla startade förändringsarbeten misslyckas

Läs mer..

Framgångsrik rehabilitering

Under denna utbildning får du ta del av Humanlotsens framgångsrika Hela-livet-metod och hur koordinatorsrollen fungerar i ett multidimensionellt team

Läs mer..

Tvådagarsutbildning i konfliktsäkert arbete

Konflikter är som eld. Av

godo när de är klokt hanterade, men farliga när de sprids okontrollerat

Läs mer..

Arbetsmiljö

HumanLotsen är experter på psykosocial arbetsmiljö och vi erbjuder en rad tema-utbildningar inom detta breda område

Läs mer..

Personlig utveckling på djupet

Målet med denna utbildning är att genom stärkande livssamtal i en grupp/arbetsgrupp, eller enskilt om så önskas, upptäcka och acceptera sig själv och på så vis förebygga psykisk obalans i livet

Läs mer..