humanlotsen_logotyp02.png

UTBILDNINGAR &

FÖRELÄSNINGAR

Konfliktsäkert arbete

tvådagarsutbildning

Konflikter är som eld. Av godo när de är klokt hanterade, men farliga när de sprids okontrollerat. Målet med utbildningen är att du ska få praktiskt användbara kunskaper i konstruktiv konflikthantering. Du får lära dig att arbeta systematiskt för att upptäcka och minimera de negativa verkningarna av konflikter samtidigt som du konsekvent främjar en hållbar kommunikation. Du lär dig att göra ert gemensamma arbete konfliktsäkert!

Vi arbetar i workshop med en blandning av teoretisk förståelse, konkreta exempel från verkligheten, praktiska övningar och gemensam reflektion.

Vi kommer bland annat att gå igenom följande punkter:

•  Hur upptäcker man konflikter i sin linda?

•  Hur skiljer man mellan destruktiv och konstruktiv konflikthantering?

•  Hur förhindrar man kränkande särbehandling?

•  Hur använder man feedback i dialog för att hantera irritation?

•  Hur blir man överens i svåra frågor?

•  Hur avläser man samtalsklimatet och väljer rätt nivå?

•  Vad utmärker en konfliktsäker arbetsplats?

Förändringsledning

Forskning visar att mer än 70 procent av alla startade förändringsarbeten misslyckas

Läs mer..

Framgångsrik rehabilitering

Under denna utbildning får du ta del av Humanlotsens framgångsrika Hela-livet-metod och hur koordinatorsrollen fungerar i ett multidimensionellt team

Läs mer..

Hälsoekonomi

Hur påverkar hälsan företagets ekonomi?

Läs mer..

Arbetsmiljö

HumanLotsen är experter på psykosocial arbetsmiljö och vi erbjuder en rad tema-utbildningar inom detta breda område

Läs mer..

Personlig utveckling på djupet

Målet med denna utbildning är att genom stärkande livssamtal i en grupp/arbetsgrupp, eller enskilt om så önskas, upptäcka och acceptera sig själv och på så vis förebygga psykisk obalans i livet

Läs mer..