humanlotsen_logotyp02.png

UTBILDNINGAR &

FÖRELÄSNINGAR

Arbetsmiljö

Vi människor är varandras viktigaste psykiska arbetsmiljöfaktor.

HumanLotsen är experter på psykosocial arbetsmiljö och vi erbjuder en rad temautbildningar inom detta breda område. Vi ger bland annat kunskap om

hur organisationskulturen påverkar hälsan och hur viktigt det är att inte bara

ha ett individperspektiv, utan att samtidigt undersöka de förutsättningar i

jobbet (arbetsmiljön) som individen har fått i sitt arbete.

Andra teman vi utbildar i är: förändringsprocesser och förändringsledning,

ledarskapets betydelse, konflikthantering, att motverka vuxenmobbning,

grupprocesser, stress, rehabilitering, kompetensutveckling, hur mycket

förändring klarar en människa av, kriser, drogpolicy och praktiskt arbete,

internkontroll med mera.

Det är ofta inte problemet som är problemet, utan hur vi hanterar problemet.

Förändringsledning

Forskning visar att mer än 70 procent av alla startade förändringsarbeten misslyckas

Läs mer..

Framgångsrik rehabilitering

Under denna utbildning får du ta del av Humanlotsens framgångsrika Hela-livet-metod och hur koordinatorsrollen fungerar i ett multidimensionellt team

Läs mer..

Hälsoekonomi

Hur påverkar hälsan företagets ekonomi?

Läs mer..

Tvådagarsutbildning i konfliktsäkert arbete

Konflikter är som eld. Av godo när de är klokt hanterade, men farliga när de sprids okontrollerat

Läs mer..

Personlig utveckling på djupet

Målet med denna utbildning är att genom stärkande livssamtal i en grupp/arbetsgrupp, eller enskilt om så önskas, upptäcka och acceptera sig själv och på så vis förebygga psykisk obalans i livet

Läs mer..