humanlotsen_logotyp02.png

Läs mer

HumanLotsens nya Arbetslivshälsa

Dagens komplicerade arbetsliv med snabba förändringar behöver en Arbetslivshälsa i tiden. Vi är redo att förverkliga våra visioner om ett hållbart mänskligt arbetsliv. Är du?

Läs mer..

 

Koordinator och multidiciplinära team för helhetssyn och underbyggda vägval

Specialisteamet leds av en utbildad och erfaren koordinator som samordnar hela rehabprocessen kring medarbetaren som slipper bollas runt mellan olika aktörer.

Läs mer..

 

HL - metoden

HumanLotsens unika arbetssätt där ett nära och öppet samarbete och dialog med såväl medarbetaren själv, arbetsgivare som facklig representant.

Läs mer..

Multidisciplinära team

Koordinatorn är bron mellan beställaren, individen och teamets medlemmar. Inför utredningen får team-medlemmarna djuplodande och helalivet grundande information av koordinatorn om personen som skall utredas.

Läs mer..

Hållbar rehabilitering är nyckeln

2009 var rehabilitering en stafett utan

stafettpinne. Ett stuprörstänk rådde

där ingen tog ett helhetsansvar för

rehabiliteringen av människor.

Kortsiktighet och inhumant bemötande

präglade institutionerna som skulle

hjälpa sjukskrivna.Detta synsätt

resulterade i såväl mänskligt lidande

som stora ekonomiska kostnader för

företagen och samhället. Detta ville jag

göra något åt och startade därför

HumanLotsen AB.

Innovativa lösningar

I fem år har vi nu framgångsrikt arbetat

med innovativa och hållbara lösningar inom rehabilitering och organisationsutveckling.

Vi arbetar främst med företag som uppdragsgivare och i nära samarbete

med de fackliga organisationerna. Våra

största kunder är SSAB Tunnplåt och Stora

Enso i Borlänge samt Ovako i Hofors.

Vi har även uppdrag i mindre privata företag,

offentlig sektor och kompletterar ibland

befintliga företagshälsor.

I drygt 30 år har jag jobbat med att utveckla välfungerande arbetsplatser utifrån ett hållbart, holistiskt och resultatinriktat hälsoperspektiv. Jag har framgångsrikt kopplat samman ledarskaps- och organisationsteori med verkligheten.

Som vd för HumanLotsen, och i tidigare

roller som arbetsmiljöspecialist, har jag

skaffat mig en omfattande erfarenhet av

att leda och organisera multidisciplinära medicinska team. Jag lyckas i mitt arbete

tack vare min breda yrkeskompetens,

empatiska förmåga samt att jag är ärlig

och kreativ. 

 

Ingegerd Bäcksholm

Tro på individen

En viktig förutsättning för att nå goda resultat

är också att tro på individen och att möta

varje människa med respekt och ödmjukhet.

Har själv erfarenhet av hur det är att drabbas

av svår sjukdom med allt vad det innebär.

Jag arbetar för att individen, med mitt

stöd och engagemang, ska komma till

insikt och finna lösningar på sin situation.

Ingegerd Bäcksholm, VD