humanlotsen_logotyp02.png

Läs mer

HL - metoden

HumanLotsens unika arbetssätt där ett nära och öppet samarbete och dialog med såväl medarbetaren själv, arbetsgivare som facklig representant.

Läs mer..

 

Multidisciplinära team

Koordinatorn är bron mellan beställaren, individen och teamets medlemmar. Inför utredningen får teammedlemmarna djuplodande och helalivet grundande information av koordinatorn om personen som skall utredas.

Läs mer..

Koordinator och multidiciplinära team

för helhetssyn och underbyggda vägval

HumanLotsens specialistteam består

av psykiatriker, företagsöverläkare,

ortopedmedicinsk läkare, psykolog

med neuropsykologisk spetskompetens,

sjukgymnast, socionom, KBT- och

arbetsterapeut. Teamet leds av en

utbildad och erfaren koordinator som

samordnar hela rehabprocessen kring

medarbetaren som slipper bollas runt

mellan olika aktörer.

På så vis effektiviseras och förbättras

rehabiliteringsarbetet. Koordinatorsrollen

ger möjlighet att snabbt identifiera problem

och vad som hindrar personens

återgång till arbete.

Neutral roll

Koordinatorn tar inte ställning utan har

en opartisk funktion, men ser alltid till personens bästa i utredningen.Den sjukskrivne är dessutom alltid delaktig i hela processen ochfår därmed insikt i sina problem och hur dessa kan lösas.