humanlotsen_logotyp02.png

Fler om samarbetet med HumanLotsen

Erik Arnberg, rehabsamordnare

SSAB, Borlänge

”Det var en aha-upplevelse för mig att börja arbeta med rehabilitering på det sätt som HumanLotsen gör. På bara

två år minskade antalet långtidssjukskrivna från 140

till drygt ett tjugotal”.

Läs mer..

Joachim Norelius, facklig 

representant för IF Metall vid SSAB i Borlänge

”Jag är väldigt nöjd med det gedigna underlag som HumanLotsen ger oss. Det är viktigt för både individen och företaget att man kan komma så rätt som möjligt på en gång, inte minst gentemot Försäkringskassan”.

Läs mer..

Anna Lindberg, Stora Enso, Kvarnsveden

HumanLotsen har sedan ett par år anlitats av Stora Enso, främst i komplexa individ-ärenden som kräver specialistkompetens.

− HumanLotsen har kompletterat våra

egna interna resurser på både Företagshälsan och personalavdelningen

i de fall vi behövt specialistkompetens

och i de lägen där det är bra för alla parter

att en extern, neutral resurs kliver in, säger Anna Lindberg, före detta personalchef

på Stora Enso som nu fått ett nytt uppdrag inom koncernen.

HumanLotsen har kallats in för att hitta lösningar på svåra situationer där individer behövt hjälp under en längre tid för att

hitta sin väg fram, många gånger såväl yrkesmässigt som privat. Ibland har det funnits en sjukdomsbild i botten.

− I sådana ärenden är det nödvändigt att

ta in en extern och oberoende part, säger Anna Lindberg som är mycket nöjd med

hur HumanLotsen hanterat dessa

komplexa uppdrag:

− Jag ser att vi har lyckats knyta upp knutar och hittat vägar fram för de personer där HumanLotsen har gått in som stöd. De allra flesta har valt att gå vidare till andra miljöer. Ingegerd visar stor respekt för den enskilda individen och har en fantastisk förmåga

att se hela människan. Det behövs för

att kunna ”lägga kartan” och hitta en

väg framåt.

HumanLotsens multidiciplinära specialistteam leds av en utbildad och erfaren koordinator som samordnar hela rehabprocessen kring medarbetaren.

.− På så vis effektiviseras och förbättras rehabiliteringsarbetet. Koordinatorsrollen

ger möjlighet att snabbt identifiera problem och vad som hindrar personens återgång

till arbete, säger Ingegerd Bäcksholm, koordinator och vd för HumanLotsen.

 

Anna Lindberg

Medarbetaren är dessutom alltid delaktig i hela processen, får därmed insikt i sina problem och hur dessa kan lösas.

− Jag har ett enormt förtroende för Ingegerd som koordinator och hon har lärt oss en massa saker. Hon kan vara tuff, i all välvilja, men har förmågan att få individer i en utsatt situation att känna att de har en förtrogen.

Det viktigaste är att arbeta utifrån respekt

för individen samt att besitta djup människokunskap och den förmågan

har Ingegerd, säger Anna Lindberg.