humanlotsen_logotyp02.png

Fler om samarbetet med HumanLotsen

Erik Arnberg, rehabsamordnare

SSAB, Borlänge

”Det var en aha-upplevelse för mig att börja arbeta med rehabilitering på det sätt som HumanLotsen gör. På bara två år minskade antalet långtidssjukskrivna från 140 till drygt ett tjugotal”.

Läs mer..

Anna Lindberg, tidigare personalchef, Stora Enso

”HumanLotsen har kompletterat våra egna interna resurser på både Företagshälsan och personalavdelningen i de fall vi behövt specialistkompetens och i de lägen där det är bra för alla parter att en extern, neutral resurs kliver in. Jag ser att vi har lyckats knyta upp knutar och hittat vägar fram för de personer där HumanLotsen har gått in som stöd. Jag har ett enormt förtroende för Ingegerd som koordinator och hon har lärt oss en massa saker.”

Läs mer..

Joachim Norelius, IF Metall SSAB, Borlänge

Joachim Norelius har jobbat över 20 år på SSAB i Borlänge som facklig representant för IF Metall.

Så här säger han om sin erfarenhet av HumanLotsen och de försäkringsmedicinska utredningar/arbetsföremågebedömningar som företaget gjort av IF Metalls medlemmar:

”Jag är väldigt nöjd med det gedigna underlag som HumanLotsen ger oss. Det är viktigt för både individen och företaget att man kan komma så rätt som möjligt på en gång, inte minst gentemot Försäkringskassan. Sedan vår rehabsamordnare Erik Arnberg tillträdde 2007 och inledde ett samarbete med HumanLotsen har vi haft ett otroligt bra personalarbete. En del var skeptiska i början men vi har fått kvitto på att arbetssättet fungerar mycket bra. Det har blivit en stor skillnad. Tidigare skvalpade folk runt i systemet utan att man visste vad som var problemet”.

Joachim Norelius