humanlotsen_logotyp02.png

BEHANDLINGAR

Taktil massage

Taktil (beröring på huden) massage är en erkänd komplementär metod som används inom rehabilitering, omvårdnad och friskvård. Det är en mjuk omslutande beröring som med varsamma strykningar aktiverar beröringsreceptorerna, anpassat efter varje individ. Händerna är arbetsredskapet. Med lugn rytm följer rörelserna varandra så att det parasympatiska nervsystemet aktiveras – motpolen till adrenalinpåslag och stress. Oljan som används vid massagen har hög halt av E-vitamin som antioxidant.

Metoden har en bestämd struktur utvecklad efter hudens dermatom, de langerska linjerna och de taktila receptorernas lokalisation och täthet. Kroppen är ”inboad”. Det stärker kroppsuppfattningen och ger skydd, trygghet och värme. Etik och bemötande är viktiga delar av metoden. Effekter som vi ser är avslappning, bättre sömn, förbättrad mag-tarmfunktion, stärkt kroppsuppfattning, ökad självkänsla, mindre stress, lindring av smärta, mindre oro och ångest, tänd livsgnista.

Helena Hedin

Socionom/KBT-steg 1-terapeut/taktil massör

KBT

Kognitiv Beteende Terapi baserar sig på ett

vetenskapligt synsätt.

Tekniker och metoder prövas i kontrollerande och

jämförande studier.

Läs mer..

FMU/Grund

En försäkringsmedicinsk utredning (FMU) är

ett sakligt medicinskt

underlag som Försäkringskassan

behöver för att kunna

fatta beslut angående en

persons arbetsförmåga.

Läs mer..

Neuropsykiatrisk utredning

I denna tjänst samarbetar Humanlotsens koordinator och psykiater.

Läs mer..

ARU

Arbetslivsinriktad utredning.

Läs mer..

Arbetspsykologisk utredning

Ger svar på frågor om det föreligger någon form av neuropsykologisk funktionsbegränsning eller psykisk ohälsa som har betydelse för arbetsförmågen.

Läs mer..

Enklare arbetsförmågebedömning

Rehabiliteringskonsult

/koordinator besöker arbetsplatsen och intervjuar chef, anställd samt facklig representant kring kraven i befattningen.

Läs mer..

Psykiatriska utredningar

Vi genomför utredningar angående bland annat adhd, Asperbergs sjukdom och autism.

s mer..