humanlotsen_logotyp02.png

BEHANDLINGAR

​Mindfulnessprogram

​I spåren av effektivitetshöjningar och ”lean management”, är många avdelningar eller medarbetare under konstant press och stress med tuffa deadlines och hårda krav, både på prestation och samarbete. Vi har sett effekterna av vad ett mindfulnessprogram kan göra för varje individuell medarbetare och vilket mervärde det skapar för företaget. Det kan få hela er verksamhet att blomma och ge hållbara resultat. Kontakta oss gärna idag för ett möte.

Fördelen med mindfulness är att du inte behöver lära dig något nytt utan du övar upp en sovande befintlig förmåga som du kan ta med dig under hela dagen, året om. Det går inte att förstå intellektuellt utan behöver upplevas och tränas.

Forskning

Forskare ser att övning i mindfulness påverkar hjärnans struktur och funktion

inom följande områden:

1. Ökar kreativitet och förmågan att hitta lösningar på problem och nya situationer.

2. Ökar fokus, koncentration och effektivitet. Förbättrar arbetsminnet, inlärning och

     uppmärksamhet.

3. Ger större närvaro som förbättrar samarbete, relationer och affärer.

4. Ökar självkännedom, självkänsla och förmågan att stå stadigare i sig själv.

5. Minskar stress, oro, irritation och humörsvängningar.

6. Förebygger sjukskrivningar p.g.a. stress- , oro- och sömnproblematik. Sänker högt

    blodtryck och studier visar även ett förbättrat immunförsvar vid mindfulnessutövande.

7. Behandlar stress-, oro- och depressionsrelaterade sjukdomar samt beroende-

    problematik och högt blodtryck.

Tillbaka till Mindfulnessprogram första sidan

KBT

Kognitiv Beteende Terapi baserar sig på ett

vetenskapligt synsätt.

Tekniker och metoder prövas i kontrollerande och

jämförande studier.

Läs mer..

FMU/Grund

En försäkringsmedicinsk utredning (FMU) är

ett sakligt medicinskt

underlag som Försäkringskassan

behöver för att kunna

fatta beslut angående en

persons arbetsförmåga.

Läs mer..

Neuropsykiatrisk utredning

I denna tjänst samarbetar Humanlotsens koordinator och psykiater.

Läs mer..

ARU

Arbetslivsinriktad utredning.

Läs mer..

Arbetspsykologisk utredning

Ger svar på frågor om det föreligger någon form av neuropsykologisk funktionsbegränsning eller psykisk ohälsa som har betydelse för arbetsförmågen.

Läs mer..

Enklare arbetsförmågebedömning

Rehabiliteringskonsult

/koordinator besöker arbetsplatsen och intervjuar chef, anställd samt facklig representant kring kraven i befattningen.

Läs mer..

Psykiatriska utredningar

Vi genomför utredningar angående bland annat adhd, Asperbergs sjukdom och autism.

s mer..