humanlotsen_logotyp02.png

BEHANDLINGAR

Medicinsk Yoga

Yoga – ett stort begrepp, som omfattar många olika aspekter av livet och vardagen. Det finns flera hundra olika former av yoga att pröva på och utöva. Vi vet att människor praktiserade någon form av yoga redan för 5-6.000 år sedan och idag växer den snabbt över hela världen.

Aktuellt - Senaste nytt

Yoga kan fungera som en avancerad form av terapi och rehab. Utövande av yoga ger tydliga och mätbara effekter på hälsan, något som flera tusen studier över hela världen ända sedan början av 1900-talet tydligt visar. Yogan är holistisk i sitt synsätt och ser till hela människan, hela livssituationen, även känslor, kost, motion mm. Utifrån det yogiska perspektivet är människan en komplex energivarelse, där de problem och krämpor vi får genom livet i grunden handlar om stopp och blockeringar i underliggande och grundläggande energiflöden. När vi genom utövande av yoga och meditation utför åtgärder på denna grundnivå så minskar/försvinner de symptom vi upplevde som ”sjukdom”. Internationellt är yoga som terapi en stor och expanderande företeelse. I England t.ex. har det utbildats yogaterapeuter sedan 1980-talet. I USA förekommer yoga som behandlings- och rehabmetod på flera sjukhus.

I Sverige är yoga som terapi och rehab en verksamhet i starkt växande.

Yoga har i ett stort antal vetenskapliga studier visat sig vara väldigt bra för stressreducering och för hjärtat och för de olika typer av problem vi drabbas av i hjärtat. En ny svensk studie vid hjärtintensiven på Danderyds sjukhus visade tydligt att Medicinsk Yoga minskar risken för hjärtinfarkt. Resultaten var så entydiga att sjukhuset sedan januari 2010 använder den medicinska yogan i reguljär rehabilitering av sina hjärtinfarktpatienter. Medicinsk Yoga mot hjärtsvikt och vid en vårdcentral i Lund startar våren 2010 ett projekt med Medicinsk Yoga mot högt blodtryck.

Yogaträningen påverkar kroppen och dess inre organ på många olika sätt. Den ger smidig, uthållig muskulatur, påverkar matsmältningen och hormonbalansen, ger ett starkare mer uthålligt nervsystem, balanserar höger och vänster hjärnhalva mot varandra och förbättrar dina sömnvanor – för att bara nämna några. Det är helt klart att du får ett antal tydliga, mätbara effekter, både fysiskt och mentalt av din yogaträning. Det ursprungliga syftet med all form av traditionell yogaträning är dock ett annat: Yoga handlar i grunden om medvetenhet. Det viktigaste med yogaträningen är att lära sig att lyssna inåt, in i kropp och in i sinne. Det handlar dels om att bygga upp en medvetenhet om kroppen, dess spänningar och beteendemönster, dels att nå en djupare andlig insikt om verklighetens sanna natur, att göra dig som människa fullständigt medveten och uppnå din fulla potential.

– Kunskap blir till verklig visdom först när du upplever det, med ditt hjärta och med hela din varelse, först när det blir en del av din personliga upplevelse.

KBT

Kognitiv Beteende Terapi baserar sig på ett

vetenskapligt synsätt.

Tekniker och metoder prövas i kontrollerande och

jämförande studier.

Läs mer..

FMU/Grund

En försäkringsmedicinsk utredning (FMU) är

ett sakligt medicinskt

underlag som Försäkringskassan

behöver för att kunna

fatta beslut angående en

persons arbetsförmåga.

Läs mer..

Neuropsykiatrisk utredning

I denna tjänst samarbetar Humanlotsens koordinator och psykiater.

Läs mer..

ARU

Arbetslivsinriktad utredning.

Läs mer..

Arbetspsykologisk utredning

Ger svar på frågor om det föreligger någon form av neuropsykologisk funktionsbegränsning eller psykisk ohälsa som har betydelse för arbetsförmågen.

Läs mer..

Enklare arbetsförmågebedömning

Rehabiliteringskonsult

/koordinator besöker arbetsplatsen och intervjuar chef, anställd samt facklig representant kring kraven i befattningen.

Läs mer..

Psykiatriska utredningar

Vi genomför utredningar angående bland annat adhd, Asperbergs sjukdom och autism.

s mer..