humanlotsen_logotyp02.png

BEHANDLINGAR

​Mindfulnessprogram

Vi startar ett hälsosamt samarbete med Gunbritt Miller–Husahr som är

- Sjuksköterska

- Akupunktör och smärtbehandlare

- Medicinsk Yoga instruktör

- Ledare i Mindfullness

Hon blir dessutom ett mycket viktigt komplement i vårt

multidisciplinära team och ytterligare en värdefull medarbetare

på väg mot en mer profilerad proaktiv hälsoverksamhet. 

Kursinformation

Kursen hålls i våra lokaler med start vecka 38

Kursen hålls under 10 veckor. En gång/vecka à 1- 2,5 timmar.

En frivillig halv- eller heldagsfördjupning.

Inga förkunskaper krävs.

Kursen innehåller:

- Arbetsrelaterade mindfulness-övningar

- Övning av de nio attityderna.

- Övningsschema med dagliga tips på övningar.

- Programmet anpassas utifrån era specifika verksamhetsbehov som

  samarbete, stresshantering mm.

Pris enligt offert.

Läs mer om Mindfulnessprogrammet

KBT

Kognitiv Beteende Terapi baserar sig på ett

vetenskapligt synsätt.

Tekniker och metoder prövas i kontrollerande och

jämförande studier.

Läs mer..

FMU/Grund

En försäkringsmedicinsk utredning (FMU) är

ett sakligt medicinskt

underlag som Försäkringskassan

behöver för att kunna

fatta beslut angående en

persons arbetsförmåga.

Läs mer..

Neuropsykiatrisk utredning

I denna tjänst samarbetar Humanlotsens koordinator och psykiater.

Läs mer..

ARU

Arbetslivsinriktad utredning.

Läs mer..

Arbetspsykologisk utredning

Ger svar på frågor om det föreligger någon form av neuropsykologisk funktionsbegränsning eller psykisk ohälsa som har betydelse för arbetsförmågen.

Läs mer..

Enklare arbetsförmågebedömning

Rehabiliteringskonsult

/koordinator besöker arbetsplatsen och intervjuar chef, anställd samt facklig representant kring kraven i befattningen.

Läs mer..

Psykiatriska utredningar

Vi genomför utredningar angående bland annat adhd, Asperbergs sjukdom och autism.

s mer..