humanlotsen_logotyp02.png

Vi erbjuder

Det är dina behov som

styr oss. HumanLotsen erbjuder allt ifrån individuella stödsamtal till omfattande arbetsmiljöutredningar.

Läs mer..

HumanLotsens nya Arbetslivshälsa

Dagens komplicerade

arbetsliv med snabba förändringar behöver en Arbetslivshälsa i tiden.

Vi är redo att förverkliga

våra visioner om ett hållbart mänskligt arbetsliv. Är du?

Läs mer..

 

Koordinator och multidiciplinära team

för helhetssyn och underbyggda vägval

Ett specialisteam leds av

en utbildad och erfaren koordinator som samordnar hela rehabprocessen kring medarbetaren som slipper bollas runt mellan olika aktörer.

Läs mer..

Behovsstyrd organisation

HumanLotsen finns i Borlänge men tar uppdrag från hela landet. Vi är specialister inom rehabilitering, arbetsmiljö, omställning och förändringsledning. Vi är flexibla och anpassar oss efter kundens behov men vår utgångspunkt är alltid ett hållbart och långsiktigt hälsoperspektiv.

Unik metod ger goda resultat

Vårt multidisciplinära team har tillsammans utvecklat ett helt unikt arbetssätt, framför allt

inom rehabilitering, som ger mycket goda

resultat för organisationer och individer.

Våra gedigna utredningar garanterar individen, arbetsgivaren och facket konkreta svar på vilken arbetsförmåga och i vilken arbetsmiljö en medarbetare kan fungera optimalt.