humanlotsen_logotyp02.png

Fler om samarbetet med HumanLotsen

Anna Lindberg, tidigare personalchef, Stora Enso

”HumanLotsen har kompletterat våra egna interna resurser på både Företagshälsan och personalavdelningen i de fall vi behövt specialistkompetens och i de lägen där det är bra för alla parter att en extern, neutral resurs kliver in. Jag ser att vi har lyckats knyta upp knutar och hittat vägar fram för de personer där HumanLotsen har gått in som stöd. Jag har ett enormt förtroende för Ingegerd som koordinator och hon har lärt oss en massa saker.”

Läs mer..

Joachim Norelius, facklig 

representant för IF Metall vid SSAB i Borlänge

”Jag är väldigt nöjd med det gedigna underlag som HumanLotsen ger oss. Det är viktigt för både individen och företaget att man kan komma så rätt som möjligt på en gång, inte minst gentemot Försäkringskassan”.

Läs mer..

Erik Arnberg, rehabsamordnare, SSAB Borlänge

När SSAB i Borlänge inledde sitt samarbete

med HumanLotsens team 2007 hade företaget 140 långtidssjukskrivna. Drygt

två år senare var siffran endast ett tjugotal!

Förklaringen bakom framgången är HumanLotsens skickliga multideiciplinära team som arbetat fram en unik metod vars ledord är delaktighet.

− Det var en aha-upplevelse för mig att

börja arbeta med rehabilitering på det

sätt som HumanLotsen gör, säger Erik

Arnberg, rehabsamordnare på SSAB.

Han har jobbat på företaget i över

45 år, såväl i produktionen som försäkringsansvarig i Metallklubben,

och är med andra ord väl insatt i

verksamheten och rehabområdet.

− Min uppgift som rehabsamordnare är

dels att följa med på det som händer

inom försäkringsområdet, dels att hålla

nere sjukfrånvaron.

Att få bukt med långtidssjukvaron visade

sig dock vara en rejäl utmaning när han

tillträdde som rehabsamordnare 2007.

− Vi hade 140 långtidssjukskrivna som

mer eller mindre slussades runt på olika avdelningar. Det var väldigt svårjobbat eftersom vi hade ett otillräckligt underlag

att utgå från. Många var svårt sjuka och

vi visste egentligen inte vilken

arbetsförmåga de hade, berättar

Erik Arnberg.

Så var situationen när

HumanLotsen anlitades som

en neutral och operativ HR-partner

för att göra försäkringsmedicinska utredningar och arbetsförmåge-bedömningar.

När en utredning initeras  vid 

SSAB förankrar Erik Arnberg först

ärendet hos Försäkringskassan. 

Därefter håller HumanLotsens

koordinator i ett möte där

rehabsamordnaren Erik Arnberg,

en representant från facket samt den

sjukskrivne och dennes chef deltar.

− HumanLotsens koordinator är väldigt

bra på att skapa en känsla av trygghet och delaktighet, vilket leder till att medarbetaren öppnar upp. Ofta får vi reda på saker vi inte haft en aning om tidigare. Rätt bemötande

är otroligt viktigt, säger Erik Arnberg.

När utredningen är klar sätter alla parter

sig åter tillsammans för att gå igenom resultatet.

− Inte en enda gång har den utredda medarbetaren varit arg eller missnöjd! Tvärtom så är de flesta väldigt nöjda

över att ha fått insikt i vad som är

problemet och hur de kan gå vidare.

 

 

Erik Arnberg 

Tack vare HumanLotsens gedigna utredningar, som den sjukskrivne och arbetsgivaren får ett varsitt exemplar av, har SSAB som arbetsgivare fått svar på vilken arbetsförmåga individen egentligen har. Inte sällan har man haft fel bild av den sjukskrivne som därför placerats på fel jobb. En ”besvärlig” medarbetare som bara försvann från sina nattpass visade sig till exempel lida av social fobi.

− Det hade vi inte en aning om! Efter HumanLotsens utredning enades vi om att vi skulle betala hans körkortsutbildning till lastbilschaufför, vilket han jobbar som i dag, säger Erik Arnberg.

SSAB:s framgångsrika samarbete med HumanLotsen fortsätter och Erik Arnberg får ibland föreläsa för företagshälsor, kommuner och landsting om hur man jobbar med rehabilitering och sjukskrivningar.

− I början var kanske några lite skeptiska mot vårt arbetssätt men nu känns det självklart, vi ser ju att det har gett resultat! Vi jobbar numera efter samma metod även när det gäller alkoholmissbruk.

Kostnaden för till exempel en försäkrings-medicinsk utredning tjänar man snabbt in, enligt Erik Arnberg.

− Det är mycket dyrare att inte göra något åt långtidssjukskrivna och bara gissa vad som är problemet. När vi anlitar HumanLotsen vet vi att vi får en noggrann dokumentation och uppnår ett resultat som blir bra för individen och oss som arbetsgivare.